Członkowie wspierający to osoby, które chcą wspierac Klub, lecz nie są zainteresowany w byciu Klubowiczem. Obecnie członkami wspierającymi Klubu są:

 

1. Piotr ,, Pepe" Krzempek

2. Radosław ,,Dzuki" Godzimirski

3. Przemysław ,,Jamek" Preiss

4. Michał ,,Raven" Rapacz

5. Grzegorz ,,Gremli" John