Koordynatorzy to powołane przez Liderów Szybkiego Szpila osoby uprawnione do podejmowania decyzji kluczowych dla rozwoju danego systemu gry. Będąc zarazem odpowiedzialnymi za jego rozwój. Są łącznikiem pomiędzy graczami a Klubem oraz osobami o szczególnych zdolnościach organizatorskich i cieszącymi się uznaniem graczy. Obecnie koordynatorami są:

 

 

Koordynator X-Wing i Armada

Piotr ,, Świetlik" Świetlicki

Koordynatorzy Middle Earth

Rafał ,,Potemp” Potempa

Tomasz ,,Godfryd” Rochatka

Koordynator The 9th Age

Marek ,,Solo” Kiełbasa

Koordyntor A Song of Ice and Fire

Piotr ,,Kiciak" Kot

Koordynator  Magic: The Gathering

Maciej ,,Coach" Prussak

Mateusz ,,Lego" Łukaszek

Koordynator Warheim

Adam ,,Quidamcorvus" Stefańczyk

Koordynator gier RPG

Sylwester ,,Morte" Cichoń

Koordynator aGoT

Aleksander ,,Olo"  Preiss

Koordynator Warmachine & Hordes

Artur ,,Chomik" Rietz

Koordynator Warhammera 40.000

Michał ,,Mechomikus" Cieślik

Piotr ,,Szafa" Szafarczyk

 

Koordynator Age of Sigmar

Adam ,,MayItBe" Uhl

Arkadiusz ,,Parówczak" Marszałek

 

Koordynator Kings of War

Michał ,,MiSiO" Ciemniewski

 

Koordynator Shadespire

Jarosław ,,Aedilis" Dybał

 

Koordynator Fallout

Przemysław ,,Czarny" Pośpiech